Het managementteam stelt zich voor!

De succesvolle innovaties en de hoge kwaliteit van de prestaties zijn gebaseerd op een krachtige, duidelijke en vertrouwensvolle leiding! Ons management – dat bestaat uit de directieleden Rolf-Jürgen Moll, Oliver Schmitz en Dominik Duchon en de bedrijfsleiders van onze internationale vestigingen – voelen zich gehouden aan deze ambitie. Ze zijn alle experts op hun vakgebied en werken gepassioneerd aan de verdere ontwikkeling van het wereldwijde succesverhaal van LucaNet.

Overtuig uzelf en maak kennis met het managementteam van LucaNet:

LucaNet-imagebrochure

Illustratie: LucaNet-brochuresBrochure aanvragen
Chief Technology Officer  Rolf-Jürgen Moll

Rolf-Jürgen Moll
Chief Technology Officer

De beursstudent van de Studienstiftung des Deutschen Volkes studeerde bedrijfseconomie met als hoofdvakken controlling, bedrijfsinformatica en statistiek aan de FU Berlin en de Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Ingolstadt van de Katholische Universität Eichstätt. Direct in aansluiting op zijn studie ging Rolf-Jürgen Moll als zelfstandig managementconsultant aan het werk en begeleidde daarbij verschillend bedrijven bij hun beursgang. De hierbij opgedane ervaring, in het bijzonder het inzicht dat het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening en bedrijfscontrolling binnen één geïntegreerd gegevensmodel zou moeten plaatsvinden, leidde ertoe dat hij in 1999 samen met Oliver Schmitz LucaNet AG oprichtte. Rolf-Jürgen Moll is verantwoordelijk voor de gebieden Product en IT.

Plannen en consolideren in realtime – dat is het geheim van ons succes. Als specialist in business intelligence in accounting blijven we er ook in de toekomst aan werken onze producten nog sneller, eenvoudiger en efficiënter te maken.

Chief Consulting Officer  Oliver Schmitz

Oliver Schmitz
Chief Consulting Officer

Na zijn opleiding tot bankier bij een private bank in Düsseldorf studeerde Oliver Schmitz bedrijfseconomie aan de Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Ingolstadt van de Katholischen Universität Eichstätt en aan University College Dublin in Ierland. Na zijn studie werkte hij als audit manager bij een internationaal belastingadvies- en auditkantoor. De in deze tijd opgedane praktische ervaring op het gebied van bedrijfsaccounting leidde ertoe dat hij in 1999 samen met Rolf-Jürgen Moll LucaNet AG oprichtte. Oliver Schmitz is verantwoordelijk voor de gebieden Consulting, Finance, Human Resources en Organisation.

LucaNet staat voor competentie in accountancy. We hebben een uniek, compleet aanbod samengesteld dat bestaat uit direct-inzetbare standaard-software voor plannen en consolideren in realtime en bijscholing en advies voor accountants. Dat weten onze klanten op waarde te schatten

Chief Sales Officer  Dominik Duchon

Dominik Duchon
Chief Sales Officer

Dominik Duchon studeerde bedrijfskunde met als hoofdvakken controlling, kapitaalmarktonderzoek en financiering aan de Ludwig-Maximilians-Universität München en de University of British Columbia in Canada. Na zijn studie was hij werkzaam voor een gerenommeerde firma voor bedrijfsadvisering in het segment financial services met de focus op risicomanagement, Basel II en rekening en verantwoording, totdat hij in 2005 overstapte naar LucaNet AG en daar als consultant aan de slag ging. Vanaf 2008 is Dominik Duchon als Director Sales verantwoordelijk voor de verkoop. Dominik Duchon is sinds 2010 lid van de raad van bestuur en is verantwoordelijk voor de afdelingen Sales, Marketing & PR en International Operations.

Ik heb duidelijke ideeën over klanttevredenheid, advieskwaliteit en nog snellere, maar toch duurzamere implementatie. Met de LucaNet-software kunnen we deze ideeën realiseren en onze klanten succesvol bijstaan.

Directievideo

Elk succesverhaal heeft een begin. Ons verhaal begint in 1999 met een visie: een intelligente software voor legale consolidatie en financiële planning met een gegevensmodel en een gebruikersinterface – eenvoudig te bedienen en snel te implementeren. In het volgende interview stellen we de directeuren van LucaNet AG, Rolf-Jürgen Moll, Oliver Schmitz en Dominik Duchon, aan u voor. Zij geven interessante inzichten in de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van onze software-onderneming. En niet in de laatste plaats op de allesbeslissende vraag: "Wat maakt LucaNet zo bijzonder?"

China

 Shiran Wang

Shiran Wang
Managing Director

Shiran Wang heeft aan de Ruhr-Universität Bochum gestudeerd en een diploma in bedrijfseconomie behaald. Na het afronden van zijn studie 2007 werkte de heer Wang als consultant en projectleider voor de vestiging van LucaNet AG in Mönchengladbach. In het jaar 2010 richtte hij samen met Chi Zhang LucaNet Finance Consulting (Shanghai) Co., Ltd. De LucaNet-dochteronderneming in Shanghai beheert met succes talrijke nationale en internationale concernklanten in China.

Financieel management behoort tot de kern van corporate management. Om de toekomstige uitdagingen in het moderne financieel management het hoofd te kunnen bieden dienen ondernemingen in te zetten op software-oplossingen die meerdimensionale gegevensanalyse en transparante reporting mogelijk maakt. LucaNet biedt functionaliteit waarmee de rekening en verantwoording van bedrijven kan worden gemoderniseerd. Karakteristiek voor de software zijn de eenvoudige interfaceverbinding en de intuïtieve bediening. Achter de talrijke functies voor planning, consolidatie, reporting en analyse schuilt een tot in de details uitgewerkte business-logica.


 Chi Zhang

Chi Zhang
Managing Director

Chi Zang heeft aan de Ruhr-Universität Bochum gestudeerd en een diploma in bedrijfseconomie behaald. In 2007 richtte de heer Zhang een adviesbureau voor business consulting voor Chinese ondernemingen in Duitsland op. Sinds 2010 is hij samen met Shiran Wang verantwoordelijk voor de LucaNet Finance Consulting (Shanghai) Co., Ltd., een dochteronderneming in China. De vestiging in Sjanghai bedient met veel succes nationale en internationale ondernemingen in China.

We hebben in de loop der jaren uitgebreide ervaring op het gebied van de rekening en verantwoording van Chinese ondernemingen kunnen opdoen. De LucaNet-Software wordt hier vooral ingezet om het financieel management duurzaam te moderniseren. Het wordt ook door vele firma's die werkzaam zijn op het gebied van financiële consultancy gebruikt als tool bij het ontwikkelen van een passende financieel-management-oplossing.


Frankrijk

 Stéphane Pimienta

Stéphane Pimienta
Managing Director

Stéphane Pimienta heeft aan de gerenommeerde ISC Paris gestudeerd en aansluitend een Master of Business Administration (MBA) behaald aan de Graduate School of Business van de University of Cape Town in Zuid-Afrika. Daarna werkte de heer Pimienta als controller, consultant en projectleider voor verschillende grote concerns, zoals de Sema Group, Schlumberger en Atos. In 2004 richtte hij Methys op, een adviesbureau voor business-intelligence-oplossingen en voor het succesvol sturen van de business performance van bedrijven uit verschillende branches, bijvoorbeeld de energiebranche, de financiële branche, telecommunicatie, industrie, sales en andere dienstverleningen. Hij werkte er tien jaar lang aan de ontwikkeling en het beheer van de Europese activiteiten van de onderneming. Vanaf januari 2015 is Stéphane Pimienta bedrijfsleider bij LucaNet (France) S.A.S. en verantwoordelijk voor de succesvolle ontwikkeling van de Franse dochteronderneming van LucaNet AG.

Ik nam het besluit bij LucaNet aan het werk te gaan omdat ik me liet overtuigen door de unieke aanpak klanten een krachtige en toch voordelige softwaretechnologie op het gebied van rekening en verantwoording aan te bieden. De risico's die samengaan met de technische integratie van nieuwe IT-systemen worden door de eenvoudige en snelle implementatie van LucaNet beduidend verminderd. De grote tevredenheid van de klanten is het beste bewijs voor de kwaliteit van het product en onze dienstverlening als consultants.


Groot-Brittannië

 Gavin Allen

Gavin Allen
Managing Director

Gavin Allen heeft ongeveer tien jaar succesvol gewerkt op het gebied van accounting en daar de beroepsmatige ervaring opgedaan die hem heeft gevormd. Nadat hij in zijn financiële functie een keer verantwoordelijk was voor de implementatie van een ondernemingsbreed ERP-systeem is hij zich steeds meer gaan toeleggen op de technologische kant van softwaretoepassingen op het gebied van financiën. Gedreven door zijn diepgaande interesse in technologische thema's, besloot hij zijn veelomvattende knowhow op het gebied van rekening en verantwoording te combineren met zijn technologische kennis. Daarmee begon zijn carrière in de wereld van business intelligence en performance-management-toepassingen. Allen kan terugkijken op 20 jaar ervaring in deze technologische omgeving en heeft in deze periode zowel met partners als leveranciers (waaronder IBM Cognos, Tagetik, Board en Adaptive Insights) succesvol samengewerkt. In 2015 nam hij de bedrijfsleiding van de net opgerichte LucaNet-vestiging in Groot-Brittannië en Ierland op zich.

Moderne ondernemingen zijn tegenwoordig – onafhankelijk van het terrein waarop ze opereren – meer dan ooit aangewezen op nauwkeurige en snelle informatie op het gebied van rekening en verantwoording. De dynamisch-analytische en visuele bewerking van de gegevens van de geconsolideerde jaarrekening, die nodig zijn voor duurzaam beheer en controlling van de onderneming, zijn met het oog op de moordende concurrentie van de zakenwereld belangrijke thema's. De financiële afdeling heeft de taak alle financiële informatie ter beschikking te stellen. Hier zijn niet alleen de geconsolideerde gegevens van de jaarrekening van belang. Ook het opstellen van de budgetten, planningen en forecasts, die met de geconsolideerde gegevens overeenstemmen en in de vorm van moderne rapportages transparante uitspraken zouden moeten opleveren, spelen een bepalende rol bij het succesvol leiden van een onderneming. Ik ben er trots op de business van LucaNet in het Verenigd Koninkrijk en Ierland te leiden. De LucaNet-software verenigt met zijn unieke aanbod de kernthema's consolidatie, planning, reporting en analyse in één geïntegreerd systeem en baseert zich daarbij op een doordachte financial-intelligence-logica. Met de baanbrekende In-Memory-technologie, het moderne en flexibele interface-management, waarmee de software op dynamische wijze kan worden gekoppeld aan bestaande IT-bronsystemen, kan LucaNet zich duidelijk onderscheiden van de concurrentie op de markt. De revolutionaire aanpak van de LucaNet-software kan potentiële klanten op economische wijze worden aangeboden en de snelle en efficiënte implementatie vormt nog een belangrijke succesgarantie. Dit alles maakt LucaNet tot een winnaar in de branche. Met meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van financiering en IT ben ik bijzonder blij dat ik met LucaNet kan werken.


Nederland

 Remco van Keken

Remco van Keken
Managing Director

Na te zijn afgestudeerd in de vakrichting Engineering and Business Administration was Remco van Keken in verschillende functies op het gebied van consultancy en projectmanagement werkzaam. Sinds 1996 bekleedde hij leidende functies bij een groot aantal verschillende ondernemingen, bijvoorbeeld in de zware-metaalindustrie en de ict-branche en tenslotte ook in de software-ontwikkeling. Bij zijn financiële- en IT-projecten was MS Excel steeds zijn belangrijkste tool voor het plannen en aansturen van ondernemingsactiviteiten. In 2005 leerde hij de LucaNet-software kennen. Overtuigd van de enorme meerwaarde van de software-oplossingen op het gebied van consolidatie, planning, reporting en analyse nam de heer van Keken de functie van bedrijfsleider van LucaNet Benelux B.V. op zich, het bedrijf dat als eerste internationale vestiging van LucaNet AG in Amsterdam startte. Ondertussen begeleidt de onderneming met veel succes meer dan 200 klanten in de Benelux-landen.

LucaNet is een bijzonder functionele software die door gebruikers zonder veel kennis van IT zelfstandig geconfigureerd en beheerd kan worden. We bieden onze klanten een compleet dienstverleningspakket – van planning en programmering tot implementatie en support. Meer en meer klanten kiezen daarom onze intuïtief te bedienen software. De afhankelijkheid van de eigen IT-afdeling of externe consultants is minimaal. Dat bespaart niet alleen kosten en tijd, maar biedt de klant ook de zekerheid dat hij of zij geheel op de software kan vertrouwen.


Oostenrijk

 Fatmir Taganovic

Fatmir Taganovic
Managing Director

Fatmir Taganovic heeft Economische Wetenschappen, met als zwaartepunt Internationale Economie en Bedrijfsadministratie, gestudeerd aan de Universiteit van Ulm en de Universita degli Studi in Florence. Hij heeft jarenlange ervaring in het implementeren van financiële software-oplossingen voor internationaal actieve ondernemingen. Meneer Taganovic werkt sinds 2008 voor LucaNet en was eerst in de vestiging in München verantwoordelijk voor de projectleiding en het projectmanagement, zowel bij nieuwe als bij bestaande klanten. Sinds 2015 houdt hij zich als Lead International Business Manager vooral bezig met het ontsluiten van internationale markten. In september 2016 nam hij bovendien samen met Dominik Duchon de bedrijfsleiding over van LucaNet in Oostenrijk.

Een flexibel en eenvoudig te gebruiken tool voor financieel beheer is voor elke onderneming essentieel. Met LucaNet wordt het uitvoerig handmatig invoeren van gegevens overbodig, zodat u zich volledig kunt concentreren op het interpreteren van de cijfers. Zo is LucaNet een onmisbare partner op het gebied van bedrijfsadministratie – van consolidatie met vereenvoudigde afstemming tussen meerdere bedrijven van het concern over geïntegreerde financiële en liquiditeitsplanning tot reporting en analyse. Met een eenvoudige implementering en onderhoud en de intuïtieve bediening is LucaNet uniek op de markt voor CPM-oplossingen.


Zwitserland

 Christoph Burkhardt

Christoph Burkhardt
Managing Director

Christoph Burkhardt heeft aan de Universität Karlsruhe (KIT) een diploma in informatica behaald en deed in verschillende leidinggevende functies bij ERP-leverancier Sage veelomvattende ervaring op met ERP- en BI-oplossingen en hun implementatie. Na een diploma voor een vervolgstudie bedrijfskunde aan de Henri B. Meier Unternehmungsschule van de Universität St. Gallen (HSG) te hebben behaald, zette Christoph Burkhardt de stap naar een eigen bedrijf. Als SAP- en LucaNet-partner in Zwitserland deed hij bedrijfservaring op met cloudgebaseerde ERP-oplossingen en de implementatie van Corporate Performance Management-oplossingen op basis van de LucaNet-technologie. Sinds juli 2014 is Christoph Burkhardt bedrijfsleider van LucaNet (Zwitserland) AG.

De software-oplossing van LucaNet is met haar combinatie van professionele functionaliteit, gebruiksgemak, flexibiliteit en snelle implementatie uniek en roept bij presentaties regelmatig verbazing en enthousiasme op. Deze attributen maken LucaNet zo succesvol op het gebied van consolidatie, planning en reporting – en dit niet alleen bij klanten in Duitsland, maar ook bij ondernemingen wereldwijd. Onze klanten in Zwitserland bevestigen ons steeds weer hoe tevreden ze zijn met de excellente dienstverlening van de LucaNet.


Singapore

 Sanjay Sivanandan

Sanjay Sivanandan
Regional Managing Director

LucaNet is een echte softwaretechnologie-innovator en Europees marktleider op het gebied van Financial Corporate Performance Management (FCPM). De kerncompetentie van de LucaNet-software ligt in de mogelijkheid financiële informatie, de winst- en verliesrekening en de cashflowrekening transparant te consolideren en in realtime weer te geven – en wel voor ondernemingen in alle soorten en maten. We zijn in staat onze intelligente en toch eenvoudige "out-of-the-box-oplossing" te implementeren en optimaal in de bestaande systemen en processen van onze klanten te integreren. De implementatie duurt slechts twee weken. Onze klanten kunnen dus snel de eenvoudig te gebruiken en krachtige In-Memory-technologie inzetten. Dat is precies wat onze klanten willen om hun bedrijfsactiviteiten in de dynamisch groeiende regio Azië succesvol vorm te geven. En dat is wat de LucaNet-technologie echt uniek, gedifferentieerd en "simply intelligent" maakt.


Verenigde Staten van Amerika

 Simon van Koppen

Simon van Koppen
Managing Director

Als verantwoordelijke Managing Director bij LucaNet North America concentreert Simon van Koppen zich op de uitbreiding van het merk LucaNet in de Verenigde Staten. Simon van Koppen werkte sinds 2010 bij de Nederlandse LucaNet-vestiging en was daar verantwoordelijk voor de implementering van de software bij middelgrote en grote ondernemingen in Nederland, Italië, Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje. Hij beschikt over uitgebreide ervaring in de software-implementering en advisering van klanten, en in de verkoop en pre-sales. Sinds 2017 is Simon van Koppen directeur van LucaNet (North America) LLC en samen met Robert Lawson is hij verantwoordelijk voor de succesvolle ontwikkeling van de Amerikaanse dochteronderneming van LucaNet AG.

LucaNet is aanbieder van professionele financial intelligence-software die naadloos in elk ERP-systeem kan worden geïntegreerd. De gebruiker van de software kan instellingen eenvoudig en snel configureren, zonder afhankelijk te zijn van externe adviseurs of de IT. In combinatie met onze snelle implementering bieden wij onze oplossingen tegen een zeer geringe total-cost-of-ownership aan.


 Robert Lawson

Robert Lawson
Managing Director

Robert Lawson heeft Business Administration met als hoofdvak Finance gestudeerd aan de Drexel University in Philadelphia, USA. Praktijkervaring deed hij op bij een grote Amerikaanse bank als Engagement Manager en bij een groot Amerikaans energieconcern als Financial Analyst en als Credit Risk Analyst. Robert Lawson werkt sinds 2015 bij LucaNet AG als International Business Manager. In deze functie ondersteunde hij vooral de ontsluiting van en expansie op nieuwe markten en voerde hij met succes internationale klantenprojecten uit. In januari 2016 maakte hij met zijn expertise de overstap naar consulting. Hier waren zijn belangrijkste bezigheden het introduceren van de LucaNet-software bij hoofdzakelijk internationale klanten, het scholen van de gebruikers en advisering over vakinhoudelijke thema's rondom boekhouding, controlling en reporting. Sinds 2017 leidt hij als Managing Director de nieuwe LucaNet-vestiging in de Verenigde Staten.

Het ondernemingsklimaat van bedrijven wordt tegenwoordig gekenmerkt door verandering en innovatie. Als een onderneming in staat wil blijven om te concurreren, moet ze zich flexibel en efficiënt opstellen. Om voorop te blijven lopen en de relevante business value na te streven die de concurrentie heeft gemist, hebben CFO's vandaag de dag snellere en transparantere informatie nodig. Dankzij de capaciteiten van de LucaNet-software om gegevens in real time via meerdere platformen te aggregeren, voor financiële en statistische gegevens een single-point-of-truth te leveren en de werkelijke en voorspelde gegevens naadloos in één enkel systeem samen te brengen, worden de verwachtingen die de CFO aan professionele software heeft niet alleen waargemaakt, maar zelfs overtroffen.