Tabcontent NL


 

 

 

 

 

Grafieken met sparklines en stoplichten verzekeren maximale informatievoorziening zonder onduidelijk te worden.   

 

 

 

Het begrotingsproces kan worden geïntegreerd in LucaNet. Definieer een  taak en wijs deze toe aan een verantwoordelijke. Voeg commentaar toe aan een specifieke cel net als in MS Excel.

 

 

 

 

 

 

 

LucaNet genereert automatisch de balans- en liquiditeitsbegroting.

Gewoon betrouwbaar
LucaNet software is gecertificeerd op basis van PS 880 audit standaard. De volledig geïntegreerde validatieregels en audittrails staan garant voor betrouwbaarheid.

Gewoon aansluitbaar
LucaNet kan op een zeer grote verscheidenheid aan gegevensbronnen worden aangesloten. Van standaard import interfaces op Excel en CSV, tot vrij definieerbare interfaces via de LucaNet.Importer. Tevens kan informatie geregistreerd en gevalideerd worden via de LucaNet.Group Report module.

Gewoon flexibel
LucaNet.Planner combineert gestandaardiseerde data modellen met een maximaal bereik aan flexibiliteit. Op deze manier kan het softwarepakket altijd aangepast worden op de specifieke eisen van uw organisatie.

Gewoon transparant
Effectieve bedrijfsvoering vereist betrouwbare data. Dankzij LucaNet.Planner kan ieder cijfertje gepresenteerd worden in een alomvattend en heldere interface. Dit geldt zelfs tot op document niveau.

Gewoon te integreren
Dankzij LucaNet.Financial Consolidation voor juridische, fiscale en management consolidatie en LucaNet.Planner voor planning&control kunnen begrotingen en prognoses met dezelfde consolidatie regels als voor de actuals automatisch worden gegenereerd.

 • Geïntegreerde financiële planning gebaseerd op boekingsregels zoals niet financiële parameters (PxQ), W&V, balans, liquiditeit
 • Begroting op globaal of detail niveau; naar wens op sub-rekening en kostenplaatsen/dragers
 • Geautomatiseerde consolidatie van begrotingen
 • Dynamische planning per maand, kwartaal of jaar
 • Eenvoudige weergave van verschillende scenario’s en prognoses gebaseerd op kant-en-klare formats
 • Flexibele begrotingsmodellen o.b.v. zelf te kiezen parameters ( bijv. omzet, productie volume, prijzen)
 • Afleiding van balans- en cashflowprognoses o.b.v. boekingsregels
 • Bottom-up en top-down methoden worden integraal ondersteund
 • In kaart brengen van individueel opgestelde convenanten
 • Interactieve analyses
 • Management cockpit voor key performance indicators
 • Mogelijkheid om uitgebreide en vergelijkbare invalshoeken te gebruiken (bijv. vergelijking tussen actuele en begrote cijfers, vergelijking met vorig jaar, vergelijking tussen bedrijven, kostenplaatsen/kostendragers, inclusief sparklines en stoplicht functies)
 • Complete integratie met Excel voor begrotings- en rapportage doeleinden

 

De individuele rapportages zijn omgezet in de munteenheid van de geconsolideerde groep en opgeteld in winst- en verliesrekening. De geconsolideerde winst- en verliesrekening is gecreëerd door middel van eliminatie boekingen.

 

 

 

 

 

Geïntegreerde workflow ondersteuning begeleidt alle betrokkenen stap-voor-stap door het consolidatieproces.

 

 

 

 

 

De schulden/vorderingen eliminatie magiër genereert de eliminatieboeking met één druk op de knop.

Gewoon betrouwbaar
LucaNet software is gecertificeerd op basis van PS 880 audit standaard. De volledig geïntegreerde validatieregels en audittrails staan garant voor betrouwbaarheid.

Gewoon aansluitbaar
LucaNet kan op een zeer grote verscheidenheid aan gegevensbronnen worden aangesloten. Van standaard import interfaces op Excel en CSV, tot vrij definieerbare interfaces via de LucaNet.Importer. Tevens kan informatie geregistreerd en gevalideerd worden via de LucaNet.Group Report module.

Gewoon flexibel
LucaNet.Financial Consolidation combineert een gestandaardiseerd data model met een maximale flexibiliteit. Op deze manier kan het softwarepakket altijd aangepast worden op uw specifieke eisen.

Gewoon transparent
Effectieve bedrijfsvoering vereist betrouwbare data. Dankzij LucaNet.Financial Consolidation kan ieder cijfertje gepresenteerd worden in een alomvattend en heldere interface. Dit geldt zelfs tot op document niveau.

Gewoon te integreren
Dankzij LucaNet.Financial Consolidation voor juridische, fiscale en management consolidatie en LucaNet.Planner voor planning&control kunnen begrotingen en prognoses met dezelfde consolidatie regels als voor de actuals worden gegenereerd.

 • Op verschillende niveaus (maand, kwartaal en jaar) de geconsolideerde financiële verslaggeving opstellen, inclusief:
  • Geconsolideerde winst- en verliesrekening
  • Balans
  • Kasstroomoverzicht
  • Geconsolideerde statements
  • Segment rapportages
  • Disclosures en verloopstaten
  • Verslaglegging conform zowel Local GAAP als Group GAAP (van HGB, RJ en Belgisch statutair tot IFRS)
 • Workflow ondersteuning tijdens het gehele consolidatie proces
 • Vrij definieerbare parallelle winst- en verlies en balansstructuren (winst- en verliesrekening volgens de verkoopkosten methode versus direct costing , balans volgens IFRS classificatie versus RJ, etc.)
 • Geïntegreerde real time valuta conversie (balans, W&V, YTD, budget, historische koersen, etc.)
 • Ondersteuning bij alle consolidatie methoden ( integraal, proportioneel consolidatie en eigen vermogen consolidatie)
 • Uitgebreide consolidatie magiërs voor de automatisering van het consolidatie proces
 • Een groot aantal kant-en-klare converters voor de meest voorkomende ERP- en boekhoudsystemen
 • Standaard converters voor MS Excel en relationele databases
 • Importeer zelf geconfigureerde Excel rapportages
 • Vrij definieerbare ETL scripting, door LucaNet consultants, uzelf of uw eigen ICT medewerkers
 • Import van allerlei verschillende informatie, van verloopoverzichten, kostenplaatsen, produkten tot aan regio’s en personeelsinformatie
 • Intercompany-afstemming voor intercompany-debiteuren/crediteuren op collectieve rekeningen zonder partner code
 • Doorklikken tot op document niveau
 • Automatisch een rekening toewijzen op basis van een standaard of specifiek rekeningschema van een geconsolideerde groep
 • Bijhouden van de data importstatus voor supervisie

Gewoon betrouwbaar
Dankzij de gestandaardiseerde data modellen en inzichtelijke ETL processen minimaliseert LucaNet de implementatie risico’s op dit gebied en kunnen we vaste prijs afspraken maken.

Gewoon gemakkelijk
LucaNet.Importer kent een groot aantal gestandaardiseerde (en bij vele klanten beproefde) interfaces naar bronsystemen. U kunt hiermee snel aan de slag, zonder technische kennis van de bronsystemen.

Gewoon snel
Met LucaNet gaat u snel aan de slag. Zonder lange test- en trainingsfases.

Gewoon flexibel
LucaNet.Importer kan aangesloten worden op verschillende bronsystemen. Het is niet alleen mogelijk de bestaande relationele databases te ondersteunen, ook kunt u toegang krijgen tot documenten, internet en multidimensionale 3rd party databases zoals BO, Analysis Services, etc.

Gewoon transparant
LucaNet.Importer maakt het mogelijk tot op document niveau in te zoomen. Op deze manier is ieder cijfer eenduidig en transparant.

 

 

 

 

 

 

Optioneel is het mogelijk om in te zoomen op een specifiek document in een bronsysteem

 

Dankzij de geïntegreerde opmerkingen en documentatie functie kunnen projecten volledig beschreven worden. Ook kunnen deze toegewezen worden aan een gebruikersgroep zoals ontwikkelaars, gebruikers of administratie medewerkers.

 

 

Zelfs de meest complexe taken en business logica kunnen met de LucaNet.Importer gerealiseerd worden. Daarvoor is namelijk het volledige bereik van de Java programmeertaal beschikbaar gemaakt.

 • Zelfstandig uw rapportage structuur configureren
 • Decentrale data registratie via het internet
 • Vooraf gedefinieerde intercompany coördinatie van saldi balansen of aparte documenten van gerapporteerde entiteiten in de transactie wisselkoers
 • Automatische validatie van data op volledigheid en consistentie
 • Mogelijkheid om aparte test routines te definiëren
 • Transparante presentatie van de voortgang van het proces d.m.v. een status monitor
 • Het bijhouden van het afstemmingsproces
 • Documentatie van de inhoud, processen en configuratie van een rapportagestructuur
 • Export functionaliteit voor de verdere verwerking van data
 • Geautomatiseerde data import/export
 • Automatisch opgestelde rapportage structuren gebaseerd op rekening hiërarchie (winst- en verliesrekening, balans)

Gewoon betrouwbaar
LucaNet software is gecertificeerd op basis van PS 880 audit standaard. De volledig geïntegreerde validatieregels en audittrails staan garant voor betrouwbaarheid.

Gewoon aansluitbaar
Afgezien van individuele configureerbare converters voor MS Excel, kan de LucaNet.Importer bij de meest voorkomende ERP en boekhoudsystemen een scala aan direct bruikbare interfaces verschaffen om data snel en eenvoudig te importeren.

Gewoon flexibel
LucaNet.Group Report maakt het mogelijk om een eigen manier van gedecentraliseerde data registratie te ontwikkelen. Excel reporting packs kunnen vervangen worden via het web-based data registratiesysteem.

Gewoon transparant
Vooraf ingestelde intercompany coördinatie is zeer transparant met LucaNet.Group Report. Data wordt automatisch gevalideerd tijdens de registratie. Op deze manier kunnen verschillen direct in het registratieproces worden geëlimineerd.

Gewoon te integreren
LucaNet.Group Report is een systeem onafhankelijke oplossing dat met elk type consolidatie software gebruikt kan worden.

Geef de waarden aan die gerapporteerd moeten worden inclusief de intercompany gegevens in de transactie wisselkoers, eventueel tot op document niveau. Overtreding van vooraf gedefinieerde regels en verschillen in intercompany afstemming worden in dit stadium al aangegeven.

 

 

Zodra intercompany verschillen voorkomen tijdens het invoeren van data, dan worden de documenten die dit veroorzaken apart weergegeven. De gebruiker verantwoordelijk voor dit verschil kan hier dan op in gaan.

 

 

Het geïntegreerde takenbeheer biedt een duidelijke presentatie van de status van de gegevensinvoer en het validatie proces. Ook spoort het u aan om direct actie te ondernemen zodra een deadline is verstreken.

 

 

 

 

Met een paar klikken worden complexe Key Performance Indicators (KPIs) en convenanten voor verschillende deelnemingen gecreëerd. 

 

De tabelweergaven met sparklines en gekleurde dashboard functies verzorgen een hoog niveau aan informatie densiteit. Op deze manier kunnen tegenstrijdigheden in een vroeg stadium gedetecteerd worden en aangepakt worden met passende maatregelen.

 

 

 

 

Naast financiële cijfers, kan diverse statistische informatie ook grafisch gepresenteerd en gevisualiseerd worden in LucaNet (bijv. personeelscijfers).

Gewoon betrouwbaar
LucaNet software is gecertificeerd op basis van PS 880 audit standaard. De volledig geïntegreerde validatieregels en audittrails staan garant voor betrouwbaarheid.

Gewoon aansluitbaar
LucaNet kan op een zeer grote verscheidenheid aan gegevensbronnen worden aangesloten. Van standaard import interfaces op Excel en CSV, tot vrij definieerbare interfaces via de LucaNet.Importer. Tevens kan informatie geregistreerd en gevalideerd worden via de LucaNet.Group Report module.

Gewoon transparant
Effectieve bedrijfsvoering vereist betrouwbare data. Dankzij LucaNet.Equity, kan ieder cijfertje gepresenteerd worden in een allesomvattend en heldere interface. Dit geldt zelfs tot op document niveau.

Gewoon flexibel
Groeit uw vraag? Dat doen wij ook! Verbreedt LucaNet.Equity met onze consolidatie module LucaNet.Financial Consolidation.

 • Overzicht van losstaande deelnemingen in één database met een uniforme winst en verliesrekening, balans en cashflow statement
 • Mogelijkheid tot meerdere parallelle winst- en verliesstructuren alsmede balansstructuren (bijv. een weergave van de winst- en verliesrekening en balansstructuren van de individuele deelnemingen)
 • Weergave van aparte convenanten/KPI’s (Key Performance Indicators)
 • Het zelfstandig creëren van werkbladen voor statistische doeleinden (bijv. FTE, verkoopvolume, etc.)
 • Individueel geconfigureerde ad-hoc rapportages (vergelijkingen tussen verwachte en actuele waardes, vergelijkingen tussen deelnemingen, etc.)
 • Gelijktijdige weergave van de indirecte cashflow statement voor actuals alsmede de liquiditeitsprognose 
 • Dynamische planning per maand, kwartaal of jaar
 • Weergave van planning op zowel bedrijfs- als kostenplaatsniveau
 • Elke duur mogelijk voor een begroting/prognose periode
 • Gelijktijdige presentatie van deelnemingen op basis van segmenten
 • Eenvoudige manier om complexe rapportages te bouwen op basis van volledige Excel integratie