LucaNet.Importer: Software voor gegevensoverdracht

Het moeilijkste en daarmee tijdrovendste deel van het invoeren van nieuwe software is vaak de integratie in de bestaande infrastructuur, in het bijzonder de koppeling met bronsystemen. Maar niet bij ons: Als specialisten op het gebied van business intelligence in accountancy hebben we met LucaNet.Importer een tool ontwikkeld die enerzijds gegevens automatisch vanuit de meest uiteenlopende operationele systemen gevalideerd naar onze database repliceert en anderzijds even eenvoudig het verzenden van gegevens naar relationele en multidimensionale databases mogelijk maakt.

Maak kennis met de LucaNet-software

Gratis en vrijblijvend.

Persoonlijke demoLucaNet-brochures

Prestaties

  • Talrijke kant-en-klare assistenten naar alle gangbare ERP- en finance accounting-systemen
  • Assistenten naar MS Excel en relationele databanken
  • Inlezen van vrij configureerbare Excel-reporting-pakketten
  • Creëren van vrij definieerbare ETL-scripts
  • Bij rechtstreekse toegang import van de transacties inclusief kostenplaatsen, partnercodes en mutatietypes
  • Overzicht van waarden geordend op onderliggende IC-debiteuren, respectievelijk -crediteuren bij verzamelrekeningen zonder partnercode
  • Drill-down tot op boekstukniveau
  • Automatische rekening-toekenning aan de hand van standaard rekeningkaders of individuele rekeningkaders van het concern
  • Statusmonitor voor controle over alle gegevensimports

 


Drill-down up boekingsregels

Optioneel is het mogelijk om in te zoomen op een specifiek document in een bronsysteem

Script bewerken

Dankzij de geïntegreerde opmerkingen en documentatie functie kunnen projecten volledig beschreven worden. Ook kunnen deze toegewezen worden aan een gebruikersgroep zoals ontwikkelaars, gebruikers of administratie medewerkers.

Complexe taken

Zelfs de meest complexe taken en business logica kunnen met de LucaNet.Importer gerealiseerd worden. Daarvoor is namelijk het volledige bereik van de Java programmeertaal beschikbaar gemaakt.

Contact