Planning en control


LucaNet.Planner

Met de vrij definieerbare structuren in LucaNet wordt snel uw eigen P&C cyclus geïntegreerd. De processtappen worden ondersteunt met het workflow management. Het analyseren van gegevens is zelfs mogelijk tot op transactieniveau uit de onderliggende systemen, indien gewenst zelfs tot op ingescande PDF’s (DMS).

Maak gratis kennis met onze software:

 

Brochures
Individuele afspraak • Geïntegreerde financiële planning gebaseerd op boekingsregels zoals niet financiële parameters (PxQ), W&V, balans, liquiditeit
 • Begroting op globaal of detail niveau; naar wens op sub-rekening en kostenplaatsen/dragers
 • Geautomatiseerde consolidatie van begrotingen
 • Dynamische planning per maand, kwartaal of jaar
 • Eenvoudige weergave van verschillende scenario’s en prognoses gebaseerd op kant-en-klare formats
 • Flexibele begrotingsmodellen o.b.v. zelf te kiezen parameters ( bijv. omzet, productie volume, prijzen)
 • Afleiding van balans- en cashflowprognoses o.b.v. boekingsregels
 • Bottom-up en top-down methoden worden integraal ondersteund
 • In kaart brengen van individueel opgestelde convenanten
 • Interactieve analyses
 • Management cockpit voor key performance indicators
 • Mogelijkheid om uitgebreide en vergelijkbare invalshoeken te gebruiken (bijv. vergelijking tussen actuele en begrote cijfers, vergelijking met vorig jaar, vergelijking tussen bedrijven, kostenplaatsen/kostendragers, inclusief sparklines en stoplicht functies)
 • Complete integratie met Excel voor begrotings- en rapportage doeleinden

Gewoon betrouwbaar
LucaNet software is gecertificeerd op basis van PS 880 audit standaard. De volledig geïntegreerde validatieregels en audittrails staan garant voor betrouwbaarheid.

Gewoon aansluitbaar
LucaNet kan op een zeer grote verscheidenheid aan gegevensbronnen worden aangesloten. Van standaard import interfaces op Excel en CSV, tot vrij definieerbare interfaces via de LucaNet.Importer. Tevens kan informatie geregistreerd en gevalideerd worden via de LucaNet.Group Report module.

Gewoon flexibel
LucaNet.Planner combineert gestandaardiseerde data modellen met een maximaal bereik aan flexibiliteit. Op deze manier kan het softwarepakket altijd aangepast worden op de specifieke eisen van uw organisatie.

Gewoon transparant
Effectieve bedrijfsvoering vereist betrouwbare data. Dankzij LucaNet.Planner kan ieder cijfertje gepresenteerd worden in een alomvattend en heldere interface. Dit geldt zelfs tot op document niveau.

Gewoon te integreren
Dankzij LucaNet.Financial Consolidation voor juridische, fiscale en management consolidatie en LucaNet.Planner voor planning&control kunnen begrotingen en prognoses met dezelfde consolidatie regels als voor de actuals automatisch worden gegenereerd.

 

 

 

 

 

Grafieken met sparklines en stoplichten verzekeren maximale informatievoorziening zonder onduidelijk te worden.   

 

 

 

Het begrotingsproces kan worden geïntegreerd in LucaNet. Definieer een  taak en wijs deze toe aan een verantwoordelijke. Voeg commentaar toe aan een specifieke cel net als in MS Excel.

 

 

 

 

 

 

 

LucaNet genereert automatisch de balans- en liquiditeitsbegroting.Naar boven