Data registratie en validatie


LucaNet.Group Report

Bij de registratie en validatie van data gedurende de voorbereiding van het consolideren van de financiële verslaggeving komen vaak aanzienlijke uitdagingen kijken. Verschillende systemen en handmatig gecreëerde rapportage, met name op Excel gebaseerd, produceren vaak onnauwkeurige resultaten. In de toekomst, met LucaNet.Group Report, wordt het voor u mogelijk om bedrijfsinformatie te registreren en valideren op een gestructureerde en heldere wijze via één software module. De vooraf ingestelde en geïntegreerde intercompany functionaliteit, verzekert u van de hoogste kwaliteit data vanaf het begin tot aan het eind van het data-invoer proces.

Maak gratis kennis met onze software:

 

Brochures
Individuele afspraak • Zelfstandig uw rapportage structuur configureren
 • Decentrale data registratie via het internet
 • Vooraf gedefinieerde intercompany coördinatie van saldi balansen of aparte documenten van gerapporteerde entiteiten in de transactie wisselkoers
 • Automatische validatie van data op volledigheid en consistentie
 • Mogelijkheid om aparte test routines te definiëren
 • Transparante presentatie van de voortgang van het proces d.m.v. een status monitor
 • Het bijhouden van het afstemmingsproces
 • Documentatie van de inhoud, processen en configuratie van een rapportagestructuur
 • Export functionaliteit voor de verdere verwerking van data
 • Geautomatiseerde data import/export
 • Automatisch opgestelde rapportage structuren gebaseerd op rekening hiërarchie (winst- en verliesrekening, balans)

Gewoon betrouwbaar
LucaNet software is gecertificeerd op basis van PS 880 audit standaard. De volledig geïntegreerde validatieregels en audittrails staan garant voor betrouwbaarheid.

Gewoon aansluitbaar
Afgezien van individuele configureerbare converters voor MS Excel, kan de LucaNet.Importer bij de meest voorkomende ERP en boekhoudsystemen een scala aan direct bruikbare interfaces verschaffen om data snel en eenvoudig te importeren.

Gewoon flexibel
LucaNet.Group Report maakt het mogelijk om een eigen manier van gedecentraliseerde data registratie te ontwikkelen. Excel reporting packs kunnen vervangen worden via het web-based data registratiesysteem.

Gewoon transparant
Vooraf ingestelde intercompany coördinatie is zeer transparant met LucaNet.Group Report. Data wordt automatisch gevalideerd tijdens de registratie. Op deze manier kunnen verschillen direct in het registratieproces worden geëlimineerd.

Gewoon te integreren
LucaNet.Group Report is een systeem onafhankelijke oplossing dat met elk type consolidatie software gebruikt kan worden.

Geef de waarden aan die gerapporteerd moeten worden inclusief de intercompany gegevens in de transactie wisselkoers, eventueel tot op document niveau. Overtreding van vooraf gedefinieerde regels en verschillen in intercompany afstemming worden in dit stadium al aangegeven.

 

 

Zodra intercompany verschillen voorkomen tijdens het invoeren van data, dan worden de documenten die dit veroorzaken apart weergegeven. De gebruiker verantwoordelijk voor dit verschil kan hier dan op in gaan.

 

 

Het geïntegreerde takenbeheer biedt een duidelijke presentatie van de status van de gegevensinvoer en het validatie proces. Ook spoort het u aan om direct actie te ondernemen zodra een deadline is verstreken.Naar boven