Controlling van participatiemaatschappijen


LucaNet.Equity

Kosten op het gebied van het managen en sturen van participatiemaatschappijen zijn door de toenemende complexiteit van bedrijfsstructuren en de constante groei aan decentralisatie en internationalisatie, sterk gestegen. Daarom hebben bedrijven, nu meer dan ooit, behoefte aan een betrouwbaar instrument dat het managen en sturen van deelnemingen vereenvoudigt.

 

Haal voordeel uit onze veelomvattende accounting ervaring en manage uw investeringen op een transparante en doelgerichte wijze. Met LucaNet.Equity bieden wij een intelligent en technisch volwassen product, dat als resultaat van vele jaren aan professionele ontwikkelingswerkzaamheden is ontstaan.

Maak gratis kennis met onze software:

 

Brochures
Individuele afspraak • Overzicht van losstaande deelnemingen in één database met een uniforme winst en verliesrekening, balans en cashflow statement
 • Mogelijkheid tot meerdere parallelle winst- en verliesstructuren alsmede balansstructuren (bijv. een weergave van de winst- en verliesrekening en balansstructuren van de individuele deelnemingen)
 • Weergave van aparte convenanten/KPI’s (Key Performance Indicators)
 • Het zelfstandig creëren van werkbladen voor statistische doeleinden (bijv. FTE, verkoopvolume, etc.)
 • Individueel geconfigureerde ad-hoc rapportages (vergelijkingen tussen verwachte en actuele waardes, vergelijkingen tussen deelnemingen, etc.)
 • Gelijktijdige weergave van de indirecte cashflow statement voor actuals alsmede de liquiditeitsprognose 
 • Dynamische planning per maand, kwartaal of jaar
 • Weergave van planning op zowel bedrijfs- als kostenplaatsniveau
 • Elke duur mogelijk voor een begroting/prognose periode
 • Gelijktijdige presentatie van deelnemingen op basis van segmenten
 • Eenvoudige manier om complexe rapportages te bouwen op basis van volledige Excel integratie

Gewoon betrouwbaar
LucaNet software is gecertificeerd op basis van PS 880 audit standaard. De volledig geïntegreerde validatieregels en audittrails staan garant voor betrouwbaarheid.

Gewoon aansluitbaar
LucaNet kan op een zeer grote verscheidenheid aan gegevensbronnen worden aangesloten. Van standaard import interfaces op Excel en CSV, tot vrij definieerbare interfaces via de LucaNet.Importer. Tevens kan informatie geregistreerd en gevalideerd worden via de LucaNet.Group Report module.

Gewoon transparant
Effectieve bedrijfsvoering vereist betrouwbare data. Dankzij LucaNet.Equity, kan ieder cijfertje gepresenteerd worden in een allesomvattend en heldere interface. Dit geldt zelfs tot op document niveau.

Gewoon flexibel
Groeit uw vraag? Dat doen wij ook! Verbreedt LucaNet.Equity met onze consolidatie module LucaNet.Financial Consolidation.

 

 

 

 

Met een paar klikken worden complexe Key Performance Indicators (KPIs) en convenanten voor verschillende deelnemingen gecreëerd. 

 

De tabelweergaven met sparklines en gekleurde dashboard functies verzorgen een hoog niveau aan informatie densiteit. Op deze manier kunnen tegenstrijdigheden in een vroeg stadium gedetecteerd worden en aangepakt worden met passende maatregelen.

 

 

 

 

Naast financiële cijfers, kan diverse statistische informatie ook grafisch gepresenteerd en gevisualiseerd worden in LucaNet (bijv. personeelscijfers).Naar boven