Gewoon compatibel – eenvoudige koppeling met alle systemen

Leica Camera AG

Projectinhoud

implementeren van een softwarepakket voor Business Intelligence, dat compatibel is met bestaande systemen, boekingen kan documenteren en met de toenemende complexiteit van structuren bij Leica kan omgaan

Ons motto is: informatie schept duidelijkheid. Duidelijkheid schept transparantie. En transparantie is de basis voor vertrouwen. Daarom hebben we gekozen voor LucaNet.

Uwe Lutz , Financieel Directeur  Leica Camera AG
Logo: Leica Camera AG

Over de onderneming

Branche
optische industrie
Hoofdkantoor
Solms - Duitsland
Werknemers
1.300 (wereldwijd)

De consolidatiesoftware waar Leica AG mee werkte was verouderd en zeer omslachtig in het gebruik. Correcties in het systeem konden niet volledig worden herleid. De nieuwe oplossing moest modern zijn, compatibel met het bedrijfssysteem en vooral geschikt voor Business Intelligence.

Leica is een hightech-onderneming "made in Germany". De geschiedenis van het bedrijf voert terug tot 1849, toen Carl Kellner in Wetzlar het Optische Institut oprichtte. In 1869 zette Ernst Leitz de onderneming voort als Ernst Leitz Optische Werke. In 1913 ontwikkelde de onderneming de eerste prototypes van de eerste kleinbeeldcamera, die de naam Leica droeg (Leitz Camera). Toen de Leica in 1925 op de markt kwam, bleek het een enorm succes. De rest van de twintigste eeuw was kleinbeeld de norm in de consumentenmarkt. In 1986 veranderde de onderneming Ernst Leitz GmbH dan ook van naam: voortaan heette het bedrijf Leica AG.

Meegroeien

De afgelopen jaren maakte Leica een stevige groei door. Die had zijn weerslag op de boekhouding: het werd allengs duidelijk, dat de consolidatiesoftware niet meer opgewassen was tegen zijn taak. De software was niet transparant, omslachtig in het gebruik en niet toetsbaar.

De criteria voor de keuze van een nieuw pakket waren daarmee meteen gegeven: de nieuwe tool moest gebruiksvriendelijk zijn en compatibel met andere systemen die in de onderneming gebruikt werd. Ook moest het boekingen documenteren en mee kunnen groeien met de steeds complexere structuren binnen Leica. Na slechts enkele weken werd de knoop doorgehakt: LucaNet was de optimale oplossing. "Eindelijk een pakket met intuïtieve bediening, een deugdelijke koppeling met SAP en een overzichtelijke documentatie van boekingen," aldus Uwe Lutz, Hoofd Financiën bij Leica Camera AG.

Gemak

Voor de import van data op holdingniveau werd een directe koppeling met SAP gelegd. Daarover werden de maandelijkse saldi per grootboekrekening geïmporteerd, evenals de waardering van de vaste activa en de bijbehorende verloopstaten en i.c. uitsplitsingen. Het uitvoeren van de data-import verliep zonder noemenswaardige problemen, aldus Lutz. Nadrukkelijk wijst hij op het gemak dat het inleesproces biedt: de data werden direct uit de gegevensbronnen overgenomen en hoefden niet verder bewerkt te worden. Dat leverde een flinke efficiëntieslag en tijdsbesparing in de consolidatie op.

Boekingsregels

De implementatie van LucaNet had dus een positief effect op de tijd die nodig was voor afsluitingen. Daarnaast werden ook de kwaliteit van de gegevens, de transparantie en de overzichtelijkheid aanzienlijk verbeterd. Nu worden data foutloos geïmporteerd en zijn boekingen tot op het niveau van de boekstukken te controleren.

Ook in de consolidatie was de meerwaarde van LucaNet zeer snel en duidelijk te merken. Behalve de reeds genoemde handzame bediening maken ook het vastleggen van boekingsregels en de controleerbaarheid van consolidatieboekingen het gehele proces een stuk eenvoudiger. De consolidatie volgt IFRS, waarbij ook een concernconsolidatie plaatsvindt met de buitenlandse dochterbedrijven.

Van de talrijke consolidatie-assistenten die de software biedt, gebruikt Leica voornamelijk die voor consolidatie van schulden, kosten en baten.

Pluspunt

Het budgetteringsproces wordt centraal gestuurd door het hoofdkantoor. Elke werkmaatschappij stelt een eigen budget op. Op holdingniveau werken alle portefeuillehouders mee bij de budgettering.

Behalve omzet, materialen en investeringen worden ook kostenplaatsen en investeringen gebudgetteerd. Binnen de holding gebeurt dat op niveau van de kostenplaatsen, bij de dochterbedrijven op niveau van de werkmaatschappijen. Het grootste pluspunt van LucaNet ligt voor Leica in het opstellen van het budget op holdingniveau, inclusief betaalgedrag en boekingsregels.

Perspectieven

Alle eisen aan de rapportage worden door LucaNet beantwoord. Toch zien de verantwoordelijken binnen Leica dat de mogelijkheden van de software op dit vlak nog niet volledig worden benut. Zo is de mogelijkheid voor ad hoc-rapportage een interessante factor. Ook de diverse mogelijkheden om data uit LucaNet te exporteren naar diverse systemen en naar Excel bieden interessante perspectieven. Deze stellen Leica in staat om voortdurend geactualiseerde data te verwerken in een zinvolle vorm en bijvoorbeeld een maandelijkse update te genereren.

Maak met ons een afspraak voor een presentatie

Live-demo afspreken
Contact