Verrassend eenvoudige oplossing voor het begrotingsproces van AxionContinu

AxionContinu

Projectinhoud

Ondersteuning begrotingsproces

Omdat je als gebruiker snel leert omgaan met LucaNet kun je eenvoudig nieuwe rapportages ontwikkelen om te blijven voldoen aan de eisen van de externe omgeving.

Stephan Kokkeler ,   AxionContinu
Logo: AxionContinu

Over de onderneming

Branche
zorg
Hoofdkantoor
Utrecht - Nederland
Werknemers
2.000 (wereldwijd)

AxionContinu is een zorgorganisatie, gericht op het ondersteunen van zorgvragers op het gebied van wonen, (thuis)zorg en revalidatie & herstel. Zorgvragers die meestal ouder en woonachtig in Utrecht en omgeving zijn, wordt een kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstenpakket geboden. De opbrengsten van ruim € 100 mln zijn hoofdzakelijk Wlz opbrengsten. De omzet uit de zorgverzekeringwet bestaande uit wijkverpleging, 1e lijn zorg en DBC’s bedraagt zo’n 15% van de opbrengsten. Wij spreken met Stephan Kokkeler, die na een loopbaan in het bedrijfsleven vanaf 2004 de controller van AxionContinu is, over de rol van LucaNet in de bedrijfsvoering.

Noodzaak voor verandering

AxionContinu gebruikte software waarmee het samenstellen van financiële rapportages veel tijd vergde.  De organisatie ging op zoek naar een oplossing waarmee op een eenvoudige manier een balans en resultatenrekening gerapporteerd kunnen worden. In 2009 is gekozen voor LucaNet. Stephan Kokkeler: “In het begin was ik sceptisch en verwachtte ik een lastig en moeizaam traject. Het was verbazingwekkend hoe snel LucaNet de financiële data uit het grootboek kon ontsluiten en de rapportages werden gebouwd”. Na het ontsluiten van de financiële administratie in 2009 is in 2011 het planning & control proces ingericht.  

Begrotingsproces AxionContinu

De budgethouders hebben toegang tot de LucaNet portal en kunnen afwijkingen tussen budget en realisatie zelf analyseren met behulp van de drill down functionaliteit. AxionContinu gebruikt LucaNet in het najaar voor het begroten van opbrengsten, kosten en fte’s.  De opbrengsten worden 

in LucaNet met een prijs x volume berekening opgebouwd. De basisbegroting wordt met informatie uit LucaNet in een standaard template voor de interne begroting gevuld. Dit proces is gestandaardiseerd en kost weinig tijd. Vervolgens wordt een intern begrotingsproces doorlopen waarbij wijzigingen door de budgethouders worden doorgevoerd. Hierna worden de uitkomsten van het interne begrotingsproces in LucaNet verwerkt tot één geconsolideerde begroting.

Doorontwikkeling LucaNet

Op dit moment is Stephan Kokkeler een kasstroomprognose in LucaNet aan het bouwen. De externe accountant en financiers vragen in toenemende mate om actuele prognoses van de toekomstige kasstromen.

Maak met ons een afspraak voor een presentatie

Live-demo afspreken
Contact