Oplossing voor de CFO
Zet uw onderneming op de juiste koers naar succes
Maak kennis met onze software

Oplossingen voor de CFO

Profiteer van deze voordelen

Betrouwbare gegevens

Een applicatie voor alle aspecten van de interne en externe boekhouding/financiële controlling (single-point-of-truth)

Processen optimaliseren

Maximale graad van automatisering van alle processtappen

Aan vereisten van de regelgeving voldoen

Gestandaardiseerd, beproefd gegevensmodel in de context van alle wettelijke vereisten (enkelvoudige/geconsolideerde jaarrekening)

Beproefde veiligheid

Onbeperkte  kwaliteit en regelconformiteit conform de controlenorm IDW PS 880 van het Institut für Wirtschaftsprüfer en gegarandeerde naleving van de fundamentele principes van correcte boekhouding


Efficiëntie en productiviteit optimaliseren

Werken de handmatige, tijdrovende en voor fouten gevoelige processen bij de rapportopstelling en het opmaken van afsluitingen ook meer en meer op uw zenuwen? Krijgt u cijfermateriaal meestal ook niet op tijd en weet u bovendien niet 100 % zeker of u de cijfers wel kunt vertrouwen?

LucaNet gaat deze uitdagingen aan met een stringente, geautomatiseerde procesketen, waarin gegevens voortdurend worden gevalideerd en door alle deelnemers op elkaar worden afgestemd. Zo kunnen uw maandelijkse, kwartaalgebonden en jaarlijkse afsluitings- en rapporteringsprocessen aanzienlijk worden verkort en tot op de dag nauwkeurig worden gepland. Bovendien is er op elk moment volledige transparantie over de actuele status van het betreffende proces.

Contacteer ons nu voor een live demo.

Maak nu een afspraak

Gecoördineerde processen met LucaNet
Gecoördineerde processen met LucaNet

Compliance-risico's minimaliseren

cfo compliance-risico's minimaliseren

Om met meer gemoedsrust de toekomst in te gaan: LucaNet biedt CFO's de beproefde zekerheid dat hun financiële controlling zonder risico's wordt gevoerd.

De complexiteit van de internationale en nationale rekening en verantwoording stelt financieel verantwoordelijken dagelijks voor nieuwe uitdagingen. Als CFO bent u bijvoorbeeld verplicht om uw rekening en verantwoording te voeren met inachtneming van compliance-aspecten – met name omdat het balansrecht een sterk gereguleerd rechtsgebied is, dat verankerd is in talrijke wettelijke verplichtingen. Met name het niet-respecteren van boekhoudingsverplichtingen en foutieve jaarafsluitingen vormen aanzienlijke aansprakelijkheidsrisico's. Bovendien mag de negatieve impact van schade aan het imago op de toekomst van de onderneming in zulke gevallen niet worden onderschat.

Met LucaNet vertrouwt u op de marktleider op het gebied van consolidatie en controlling. Onze software is conform de IDW-certificeringsnorm PS 880 gecertificeerd en voldoet aan de fundamentele vereisten voor correcte boekhouding. Met de software krijgt u betrouwbaar en transparant management-reporting en gaat uw onderneming een succesvolle toekomst tegemoet.

Een succesvolle ondernemingsstrategie ontwikkelen

Stelt de complexiteit van inconsistente gegevens, die in uw financiële afdeling bij de afsluiting samenkomen, u steeds weer voor nieuwe uitdagingen? Verliest u bij dagelijkse processen te veel tijd aan het moeizame handmatige verdichten en voorbereiden van gegevens, en kunt u zich daardoor niet op de hoofdzaken concentreren? Zorg met LucaNet voor een betrouwbare gegevensbasis, waarmee u betrouwbare operatieve en strategische beslissingen kunt nemen.

 

Succesvolle projecten met LucaNet

cfo ondernemingsstrategie ontwikkelen

Concurrentievoordelen behalen

Sneller zijn dan de concurrentie en nieuw marktpotentieel vroegtijdig ontsluiten - deze doelstellingen wil elke succesvolle onderneming bereiken. De software van LucaNet geeft uw onderneming het beslissende concurrentievoordeel. U haalt de beslissingsrelevante gegevens sneller, efficiënter en veiliger uit uw financiële controlling. Mogelijke bronnen van fouten in de gegevens worden snel geïdentificeerd, zodat alleen gevalideerde cijfers worden gebruikt. Het opmaken van de afsluiting verloopt zo aanzienlijk sneller, en het tijdrovende zoeken naar inconsistenties in de gegevens wordt tot nul gereduceerd. Het verdichten en voorbereiden van gegevens verloopt daarbij automatisch en regelgebaseerd. LucaNet zorgt zo voor een unieke automatisering van alle processtappen van uw financiële controlling.

Referenties

LucaNet overtuigt met gebruikersvriendelijke bediening, snelle geïntegreerde reporting en betrouwbaarheid van de gegevens. Bij de analyse van cijfers is de drill-down op grootboekrekeningen bijzonder handig.

Erwin Gutensohn, CFO VAUDE Sport GmbH & Co. KG

Case study

Wilt u LucaNet beter leren kennen?

Maak dan een afspraak met ons voor een live demo
Contact