Verklaringen met betrekking tot auteursrecht, aansprakelijkheid en gegevensbescherming

 

De inhoud van www.lucanet.com is auteursrechtelijk beschermd. We behouden ons alle rechten voor. Informatie, afbeeldingen, grafieken en illustraties op deze website, inclusief brontekst, mogen niet worden veranderd, gekopieerd, opnieuw gepubliceerd, overgedragen, verspreid of opgeslagen.

Het materiaal mag uitsluitend voor privé- en niet-commerciële doeleinden, onder strikte naleving van het auteursrecht, worden gebruikt. LucaNet AG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites. Voor de inhoud van externe websites zijn uitsluitend de beheerders van deze websites verantwoordelijk.

Alle persoonlijke gegevens die ons via deze website bekend worden, worden door ons vertrouwelijk behandeld en niet aan derde partijen doorgegeven voor zover dit niet voor onze dienstverlening noodzakelijk is.

 

Aanwijzingen voor onze klanten

Op 25-05-2018 wordt overal in de EU de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Als u als klant binnen het geldigheidsbereik van de AVG, in het kader van het gebruik van onze diensten (hosting, software as a service, consulting, onderhoud en support) persoonsgegevens aan LucaNet doorstuurt of voor LucaNet toegankelijk maakt, schrijft de wet voor dat de verwerking ervan door LucaNet uitsluitend mag plaatsvinden op basis van een contract of ander rechtsinstrument.

Voor zover wij met u niet reeds een schriftelijke overeenkomst over de opdrachtverwerking hebben getroffen of u met ons geen andere overeenkomst treft, geldt vanaf 25-05-2018 aanvullend op de tussen u en LucaNet bestaande overeenkomsten voor het gebruik van onze diensten ook onze gegevensbeschermingsvoorwaarden opdrachtverwerking (OV).

Deze voorwaarden leggen met name onze plichten vast, opdat u LucaNet ook conform de nieuwe gegevensbeschermingswetgeving verder als opdrachtverwerker kunt gebruiken.

Indien u niet met onze voorwaarden akkoord gaat of vragen hebt, kunt u contact opnemen met dataprotection@lucanet.com.