Gegevensbescherming

Aanwijzingen voor onze klanten

Op 25-05-2018 wordt overal in de EU de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Als u als klant binnen het geldigheidsbereik van de AVG, in het kader van het gebruik van onze diensten (hosting, software as a service, consulting, onderhoud en support) persoonsgegevens aan LucaNet doorstuurt of voor LucaNet toegankelijk maakt, schrijft de wet voor dat de verwerking ervan door LucaNet uitsluitend mag plaatsvinden op basis van een contract of ander rechtsinstrument.

Voor zover wij met u niet reeds een schriftelijke overeenkomst over de opdrachtverwerking hebben getroffen of u met ons geen andere overeenkomst treft, geldt vanaf 25-05-2018 aanvullend op de tussen u en LucaNet bestaande overeenkomsten voor het gebruik van onze diensten ook onze gegevensbeschermingsvoorwaarden opdrachtverwerking (OV).

Deze voorwaarden leggen met name onze plichten vast, opdat u LucaNet ook conform de nieuwe gegevensbeschermingswetgeving verder als opdrachtverwerker kunt gebruiken.

Indien u niet met onze voorwaarden akkoord gaat of vragen hebt, kunt u contact opnemen met dataprotection@lucanet.com.

 

Contact